Čeština - 1. třída - Kolik slabik je ve slově?

Zapiš počet slabik ve slově.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: