Čeština - 2. třída - Doplň řadu obojetných souhlásek

V řadě obojetných souhlásek (b, f, l, m, p, s, v, z) doplň, která chybí.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

V řadě obojetných souhlásek doplň, která chybí: