Čeština - 2. třída - Slovní druhy ve větě 1

Urči u každého slova slovní druh.

Jednoduché cvičení, věty mají pouze 1 až 2 slova a obsahují pouze podstatná jména a slovesa.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Urči u každého slova slovní druh:
1 - podstatné jméno
5 - sloveso