Čeština - 2. třída - Slovní druhy ve větě 2

Urči u každého slova slovní druh.

1  - podstatné jméno
2  - přídavné jméno
3  - zájmeno
4  - číslovka
5  - sloveso
6  - příslovce
7  - předložka
8  - spojka
9  - částice
10 - citoslovce

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Urči u každého slova slovní druh: