Čeština - Slovní zásoba - Vyber slova tvořená pomocí předpony

Některá nová slova vytváříme tak, že k již existujícím přidáme předponu.

Příklad:

  • průtok
  • nerost
  • únos

Z následujících 12 slov vyber právě taková, která jsme si vytvořili pomocí předpony. Ostatní nevybírej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber pouze slova tvořená pomocí předpony, ostatní nevybírej.