Čeština - Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky - Najdi dlouhé samohlásky mezi krátkými

Vyber pouze dlouhé samohlásky, tedy takové, nad kterými píšeme čárku, nebo kroužek.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber pouze dlouhé samohlásky. Krátké nevybírej: