Čeština - Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky - Doplň řadu tvrdých souhlásek

V řadě tvrdých souhlásek (h, ch, k, r, d, t, n) doplň, která chybí.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

V řadě tvrdých souhlásek doplň, která chybí: