Čeština - Skladba slova - Zapiš kořen slova

Zapiš číslem kořen slova.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: