Čeština - Skladba slova - Kolik souhlásek je ve slově?

Zapiš počet souhlásek ve slově.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Kolik souhlásek obsahuje slovo